Google-news-la-gi-vnt

Google công bố chính sách minh bạch của Google News cho các nhà xuất bản

Google cho biết họ xác định điều gì tạo nên sự minh bạch có ý nghĩa từ các nguồn tin tức bằng những loại thông tin mà một người bình thường có thể thấy hữu ích.

Google đã công khai cung cấp thêm chi tiết về các chính sách minh bạch của mình đối với Google News dành cho nhà xuất bản. 

Điều này xảy ra vài tháng sau khi Google âm thầm công bố các thao tác thủ công mới cho các chính sách nội dung của Google News và Google Khám phá.

Google-news-la-gi-vnt

Google “xem xét những loại thông tin mà một người bình thường có thể thấy hữu ích nếu họ muốn đánh giá độ tin cậy của một trang web” để xác định “điều gì tạo nên sự minh bạch có ý nghĩa từ các nguồn tin tức”, chính sách nêu rõ.

Các yếu tố cấp độ bài viết. Google đã liệt kê các yếu tố và tín hiệu “cấp độ bài báo” này mà nó có thể sử dụng để “xem xét thông tin giúp người dùng nhanh chóng nắm được ngữ cảnh về các bài báo hoặc các nhà báo đưa tin”. Những tín hiệu và yếu tố này có thể bao gồm:

  • Một dòng trích dẫn của bài báo thường liên kết đến tiểu sử mô tả thông tin xác thực và kiến ​​thức chuyên môn của tác giả.
  • Ngày xuất bản của bài báo.
  • Dán nhãn để cho biết loại bài viết, ví dụ: “Ý kiến” hoặc “Tin tức”.

Các yếu tố cấp trang web. Google cũng liệt kê các yếu tố và tín hiệu “cấp độ trang web” này “giúp người đọc hiểu mục đích của trang web, cơ cấu tổ chức của trang web và các loại thông tin mà họ có thể mong đợi từ trang web đó”. Các tín hiệu và yếu tố này bao gồm:

  • Độ rộng của thông tin, chẳng hạn như tuyên bố sứ mệnh, các chính sách và tiêu chuẩn biên tập.
  • Thông tin nhân viên và tiểu sử cho cả nhân viên biên tập và nhân viên kinh doanh.
  • Thông tin liên hệ không chung chung.
  • Thông tin cấp tổ chức khác như chủ sở hữu và / hoặc nguồn tài trợ, ví dụ: tài trợ của nhà nước, mối quan hệ với các đảng chính trị hoặc PAC.

Các nguyên tắc hướng dẫn khác. Google cho biết để đảm bảo chính sách minh bạch của mình được bao trùm và đáp ứng với những thay đổi của ngành, Google có thêm một số nguyên tắc hướng dẫn cách tiếp cận của Google. Bao gồm các:

  • Google xem xét các kỳ vọng và thực tiễn khác nhau ở cấp khu vực và quốc gia về tính minh bạch. Google nói rằng điều này rất quan trọng ở những khu vực ít tự do báo chí, nơi các hoạt động như đặt tên cho nhà báo có thể mang lại rủi ro đáng kể.
  • Google cho biết họ có thể xem xét một số đầu vào và xem xét phạm vi rộng của các phương pháp biên tập. Điều này có thể giúp Google đảm bảo rằng các triết lý biên tập đặc biệt — ví dụ: xuất bản các phần không có dòng gạch ngang — không ảnh hưởng đến độ tin cậy của một nguồn có thẩm quyền khác.
  • Google cũng có thể xem xét thông tin rõ ràng có sẵn cho người dùng, “để các trang web lớn hơn, kỹ thuật phức tạp hơn và các trang web nhỏ hơn sử dụng văn bản đơn giản để truyền tải thông tin đều bình đẳng với nhau”, công ty cho biết.

Tại sao chúng ta quan tâm. Nếu bạn là nhà xuất bản và sản xuất nội dung tin tức mà bạn muốn hoạt động tốt trong Google News, bạn nên đọc chi tiết ở trên và đảm bảo rằng trang web của bạn đạt được thành tích trên cả tiêu chí cấp độ trang web và cấp độ bài viết. Bạn cũng nên xem lại chi tiết các thao tác thủ công được liên kết ở trên.

error: Content is protected !!